Kartleggingsverktøy KroppKunn og SexKunn

Kunde
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester
Kartleggingsverktøyene KroppKunn og SexKunn anses som viktige verktøy for å etablere og evaluere mål i seksualopplæring, og i veiledning om seksualitet for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. I 2000 ble den første versjonen av verktøyet laget med støtte fra Helsedirektoratet. Nå ønsket kunden å revidere verktøyet. Sammen med kunden laget en ny innpakning og utseende. I dag står vi for produksjon og utsendelse av verktøyet til alle som bestiller dette. Verktøyet er utviklet i et samarbeid mellom Bufdir, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet HF, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester innlandet og Høgskolen i Innlandet. Illustrasjoner: Anna Fiske