Utetimen

Kunde
Norges Skiforbund og Sparebank 1
«Utetimen» oppsto da Norges Skiforbund og hovedsponsor SpareBank 1 sammen ønsket å lage en positiv aktivitet for barn. Gjennom å kombinere fysisk aktivitet og læring er intensjonen å skape opplevelser som kan sette spor etter seg i mange år fremover. De hadde hvert sitt hovedmål da de tok kontakt med oss. Norges Skiforbund ønsket å flest mulig barn i aktivitet på ski. SpareBank 1 ønsket å lære barn mer om hverdagsøkonomi. Vi, i nært samarbeid med kunden og Vektor prosjekt, utviklet og laget et helt unikt og nytt konsept. Produktet fikk navnet «Utetimen». Formålet var å få skolebarn i aktivitet på ski, samtidig som de tilegnet seg kunnskap om hverdagsøkonomi. Skoler og barnehager (og andre) kunne gå inn på utetimen.no å bestille skolesett som besto av fem tangramspill og seks kunnskaps- og aktivitetsbukker. Skiforbundet tilbø seg å komme og besøke skolen eller idrettslaget med utstyret, før man evt. bestilte. Designet på «Utetimen» ble utviklet med tanke på å implementere både SpareBank 1 og Norges Skiforbund inn i samme produkt. Illustrasjonene ble tegnet i samme strek som illustrasjoner SpareBank 1 bruker i sin vanlige kommunikasjon. Konseptet «Utetimen» ble i 2017 testet ut på over 5000 barn i barne- og ungdomsskolealder med stor suksess. Testingen foregikk på World Cup på Lillehammer, Ski-NM på Lygna, skoleskidag på Lillehammer og ifm. bankjubileum i Ulsteinvik. Et fantastisk eventyr for oss med alt fra produktutvikling til ferdig produkt klart til utsendelse.